top of page

Podmienky & Pravidlá

Podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú súborom právnych podmienok definovaných vlastníkom webovej stránky. Stanovujú zmluvné podmienky, ktorými sa riadia aktivity návštevníkov webovej lokality na uvedenej webovej lokalite a vzťah medzi návštevníkmi lokality a vlastníkom webovej lokality. 

Podmienky musia byť definované podľa špecifických potrieb a charakteru každej webovej stránky. Napríklad webová lokalita ponúkajúca produkty zákazníkom v transakciách elektronického obchodu vyžaduje Zmluvné podmienky, ktoré sa líšia od Zmluvných podmienok webovej lokality poskytujúcej iba informácie.     

Podmienky poskytujú vlastníkovi webových stránok možnosť chrániť sa pred potenciálnym právnym vystavením.

bottom of page